TTH GROUP tuyển dụng Trưởng phòng Tài Chính Kế hoạch

Vị trí Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch

Số lượng:01

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

- Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc (trực tiếp là Giám đốc Tài chính) trong việc xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh tế - tài chính cho sự phát triển của công ty; 

- Tổ chức, kiểm tra công tác kế toán theo Luật kế toán hiện hành;

- Phổ biến chủ trương và chỉ đạo thực hiện các chủ trương về chuyên môn cho các kế toán viên;

- Nắm bắt các thông tin về việc hoạt động nhân sự của phòng;

- Nắm bắt các thông tin tài chính trong công ty;

- Đảm bảo mối quan hệ với các cơ quan chức năng: Thuế, Thống kê, Ngân hàng;

- Tiến hành thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Tiền gửi ngân hàng, Tiền mặt …);

- Ký duyệt các tài liệu kế toán;

- Phân bổ chi phí trả trước, CCDC;

- Tính và trích khấu hao TSCĐ;

- Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển;

- Lập các báo cáo thuế theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cử nhân Kế toán

- Tối thiếu có 5 năm kinh nghiệm

- Từ 30 tuổi trở lên

- Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc.

Gửi CV/hồ sơ về mail: tuyendung@tthgroup.vn hoặc tuyendungtthgroup@gmail.com

Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp về phòng nhân sự tầng 11 số 28 Nguyễn Sỹ Sách, Tp Vinh, Nghệ An.

Hotline: 0986 133 277 - 0912 451 229 

 

Tags: tuyendungtruongphongtaichinhkehoachtpvinh,tthgrouptuyendungtruongphongtaichinhkehoach

TIN TỨC KHÁC