Con đường TTH Group

Kiến tạo nên một hệ sinh thái y tế đạt chât lượng quốc tế về khám chữa bệnh, Từ bệnh viện chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho đến bệnh viện đa khoa

Hệ sinh thái TTH
TTH GROUP - Mãi Mãi vươn xa

Tìm hiểu các sản phẩm
chính của TTH

Cuộc sống TTH
TTH GROUP - Mãi Mãi vươn xa

Làm quen với con người và
văn hóa tại TTH

Phụng sự xã hội
TTH GROUP - Mãi Mãi vươn xa

Khám phá cảm hứng của TTH
trong đóng góp xã hội

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

10-08-2022
[TP Vinh - Khối Văn phòng TCTT]
Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển dự án

Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển dự án

04-07-2022
[TP Vinh] Khối văn phòng Tổng công ty
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

30-06-2022
TP VINH - Tuyển dụng Khối văn phòng Tổng công ty