LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN TTH GROUP

Chiều 20/03/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An chủ trì cùng Đảng ủy ng ty CP TTH Group tổ chức lễ ng bố và trao quyết định số 386 QĐ/ĐUK ngày 16/03/2023 chuẩn y kết quả bầu bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy ng ty CP TTH Group nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quyết định đồng chí Nguyễn Xuân Hồng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Cũng tại buổi lễ này Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao quyết định cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy đối với 2 đồng chí và bổ sung 2 đồng chí  vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ng ty CP TTH Group nhiệm kỳ 2020-2025.

Tags: tthgroup,lecongboquyetdinhchuanyphobithudanguycongtycptthgroup

TIN TỨC KHÁC